top of page
Mini Burger Dinde

Mini Burger Dinde

Mini burger, émincé de dinde, mayonnaise, cheddar et salade.

Mini Burger Magret

Mini Burger Magret

Mini burger, magret fumé, chutney de figue, cheddar et salade.

Mini Burger Bayonne

Mini Burger Bayonne

Mini burger, jambon de bayonne, beurre, cheddar et salade.

bottom of page